Professor Genn Diesen Norge om Ukrainakrigen

Kan vi stole p¨å massemedia i Norge.

Allt som taler til Russlands fordel blir Lateliggjort av vesten. Ettertiden viser at Det Russerne hevder viser det seg at er riktig i etterhånd. Men nesten allt som Ukraina og USA hevder viser det seg i ettertid å være fake og propaganda.

In English.

Can we trust the mass media in Norway?

Everything that speaks in Russia’s favor is Laligized by the West. Posterity shows that what the Russians claim turns out to be correct in retrospect. But almost everything that Ukraine and the USA claim turns out to be fake and propaganda afterwards.