Natosjef Jens Stoltenberg er så desperat at han nå går ut på Facebook.

Alle som har litt politisk innsikt skjønner at det er feil å høre på en som bare vil fremme sin egen kariere og få internasjonale jobber, Stoltenberg har ikke begrunnet hvorfor vi må støtte Ukraina, hva blir det meste utspillet. USA og NATO ønsker bare en ting det er å bombe anerledes tenkede, de avskyr å forhandle for det er for krevende. Det er mye mer troverdig å høre på eksperter som Jeferey Sacs og Professor Jon Mersheimer og senator Richard Black som begrunner sitt syn og mener en dialog er bedre.og innehar en mye mer troverdige argumemtasjon enn Stoltenberg som bare roper og skriker at vi må, vi må støtte Ukraina uten å forklare hvorfor.

In English:

Stoltenberg out on facebook
NATO chief Jens Stoltenberg is so desperate that he is now going out on Facebook.
Anyone with some political insight understands that it is wrong to listen to someone who just wants to advance their own career and get international jobs, Stoltenberg has not explained why we have to support Ukraine, what is most played out. The United States and NATO want only one thing, it is to bomb dissenters, they abhor negotiating because it is too demanding. It is much more credible to listen to experts like Jeferey Sacs and Professor Jon Mersheimer and Senator Richard Black who justify their view and believe a dialogue is better. must support Ukraine without explaining why.
    Skroll til toppen