På Wikipedia står det at det er en Nynazistisk enhet i Ukraina. Denne ser ut til å støttest av Nato og Stoltenberg. Man må da gå ut fra at så lenge Natosjef ikke tar avstand fra Azow så betyr det at de støtteter dem for enhver pris (for følge Amerikansk praksis.)

Det er også meldinger om at Azow har nektet soldater i stålverket å overgi seg og hindret sivile å bli evakuert.

I følge uoffisiell meldinger er det nå en megde våpen til salgs på det svarte markedet I Ukraina. Det betyr at Våpen gitt ov Norge kan havne hos kriminelle grupper i Norge eller Hvor somhelst

https://no.frwiki.wiki/wiki/R%C3%A9giment_Azov

Wikipedia states that there is a neo-Nazi unit in Ukraine. This seems to be supported by NATO and Stoltenberg. One must then assume that as long as NATO commander does not distance himself from Azow, it means that they support them at all costs (according to American practice.)

There are also reports that Azow has refused soldiers at the steel plant to surrender and prevented civilians from being evacuated.

According to unofficial reports, there are now a lot of weapons for sale on the black market in Ukraine. This means that Weapons given over Norway can end up with criminal groups in Norway or Wherever.
Skroll til toppen