Ukraina skrev under den såkalte MINSK1 og MINSK2 avtalen der det står at Nato ikke skal ha medlemsland lenger øst. Denne avtalen gikk Ukraina vekk fra i 2008 etter anbefaling fra USA og da hadde ikke Russland annet å gjøre enn å  okkupere Krim . Å forsøke få Ukraina inn i Nato var meget  lite gjennomtenkt handling. Det er som om Russland skulle ha en base på Cuba og vi vet hvordan det gikk.  Nå  i mars 2022 ignorerte nato og vesten denne advarsel fra Russland og Putin gikk inn i Ukraina. Dette stiller spørsmål på om vi kan stole på Nato og Stoltenberg og ikke minst USA i en krigssituasjon . Jeg referer her til Professor Jeffrey Sacks på Youtube intervju.  Det anbefales å trykke på linken under her å høre på hva Professor Sacs sier men beregn mist 1 time.

Ukraine signed the so-called MINSK1 and MINSK2 agreement, which states that NATO will no longer have member countries in the east. This agreement Ukraine withdrew from in 2008 on the recommendation of the United States and then Russia had nothing to do but occupy Crimea. Trying to get Ukraine into NATO was very ill-considered action. It is as if Russia had a base in Cuba and we know how it went. Now in March 2022, NATO and the West ignored this warning from Russia and Putin entered Ukraine. This raises the question of whether we can trust NATO and Stoltenberg and not least the United States in a war situation. I refer here to Professor Jeffrey Sacks in a Youtube interview. It is recommended to click on the link below to listen to what Professor Sacs says but calculate at least 1 hour.
Skroll til toppen