Ukrainas forsvarsminister og President Zelenskyy mener Verdien arealet av folkerepublikkene Donbas og Donesk samt Krim er mere vært enn livet til soldater, kvinner og barn samt alle ødelagte byggninger. Henry Kissinger har rett når han antydet dette . Så lenge Zelenskyy er såpass uvillig til å forhandle og avstå landområder for å få fred vil krigen fortsette. Det kan også hende at han er i lomma på USA og ikke får lov til å kapitulere. Zelenskyy og hans rejering har solgt mye fabrikker og companys til USA og England slik at de ikke vil at Russland skal vinne og dermed kunne nasjonalisere disse selskapene. Dette gjelder spesieelt gruver og mineral-selskaper.

Ukraine's Minister of Defense and President Zelenskyy believes that the value of the area of ​​the people's republics of Donbas and Donetsk as well as Crimea is greater than the lives of soldiers, women and children as well as all destroyed buildings. Henry Kissinger is right when he suggested this. As long as Zelenskyy is so unwilling to negotiate and give up land in order to get peace, the war will continue. It may also happen that he is in the pocket of the USA and will not be allowed to capitulate. Zelenskyy and his government have sold many factories and companies to the USA and England so that they do not want Russia to win and thus be able to nationalize these companies. This particularly applies to mines and mineral companies.
Skroll til toppen