USA-styrt nyhetsbilde.

Nyhetsbilde om krigen i Ukraina er fullstendig diktert av USA og Nato.
Nyheten fra NRK og de fleste avisene er fullstendig styrt av USA og Nato. Det er ingen reportere som fremstiller en annen versjon enn den Ukraina forteller.

Anbefaler youtube og finn Dauglas Mcgregor eller Jefferay Sachs. Der finner man helt andre nyheter, og ofte helt motsatte nyheter.

Hits: 113