Den tyske journalisten Alina Lip ble frarøvet 15000 kr fra kontoen av den Tyske stat og kan vente seg 3 års fengsel dersom hun returnerer til Tyskland. I ett intervju av Max Blumhendal GrayZone.

Tyskland kriminaliserer en ung journalist for å avsløre Ukrainsk krigsforbrytelse-.

Alina sier hun har intervjuet folk (Ukrainere) som har fortalt at det Ukrainske militæret skyter på Urainsk sivilbefolkning i Donbas,. Det ble skutt ett 10 år gammelt barn . Barnet ble obdusert og det ble konstantert at jenta ble skutt med Natovåpen og Nato amunisjon. Det ble også spengt byggninger av Ukrainske soldater og Russland fikk skylda.

For å plasere sprengladninger kreves det att man er på åstedet, men på det tidspunket var Russerne ikke der sier Alina. Nato vil tydeligvis styre Informasjonsstrømmen slik at de ikke ønsker noen journalister skal rapportere fra Russlands side. Hun har bare gjort det som en journalist skal gjøre, nemelig å itervjue sivilbefolkning og deretter rapportere hva hun hører, hun mener hun ikke har gjort noe galt.

Skroll til toppen