USA nekter president Zenlenskyy å og innlede forhandlinger.

En folkeavstemning i de berørte provinsene ville være en gylden mulighet til å starte forhandlinger mellom Putin og Zelenskyy, men det er trolig at USA nekter Zelenskyy å forhandle med Putin. En forhandlig der begge parter gir litt etter Da ville ingen miste annsikt og det kunne bli slutt på krigen. Men Biden er så russafob at de tenker bare på å redusere Russlands væpned styrker mest mulig slik at de kan bli verdens politi alene.