Flyktninger fra Ukraina

Nå kommer det flyktninger fra Ukraina fra steder hvor det ikke er krigshandlinger.
Det dreier seg om Økonimiske flyktninger bestående av kone og eventuelle barn som sonderer forholdene for seg og hele sin familie og skaffer seg oppholdstillatelse og arbeidstillatelse med hensikt i å få hele familier til Norge.