Støtten til Ukraina og Zylenskyy er dalende ettersom folk i vest forstår hvorfor Russland gikk inn i Ukraina og hvike regioner de øsker å ta. Spesiellt i Tyskland og Frankrike blir støtten mindre når de skjønner konsekvensene og at de kanske må fryse til vinteren på grunn av knapphet på gass. I Norge har vi fått en enorm prisstigning på gass strøm og bensin samt matvarer, dette pga. Sanksjoner mot Russland. Selv om Stoltenberg sier at vi må sanksjonere mere. Da snakker han etter bedre vitende og ikke etter det Norske folks interesse. I Russland er pompeprisen på disel ca 9.50kr og Norge har økt importen til det dobelte etter at krigen startet. Varer som blir importert fra Russland er bla. annet olje og Laksefor .

Oljeselskapene og staten tjener mye på dettte og det antydes at bensin og disel blir enda dyrere utnover høsten og vinteren.

Den sansynlig utgangen vil være at Russland tar Donesk og Lohansk samt Krim , og muligens Odesa . Dersom en forhandling vil gi dette resultatet vil det være slutt på krigen . Da vil bensinprisene og strømprisene etter allt å dømme bli vesentlig lavere da sanksjonene opphører. Se annen side her som viser foredtrag av Proffessor Jon Mersheimer, Jeffery Sachs og Richard Black, alle Amerikanere med stor viten om Økonomi og Poletikk og ikke minst pensjonister med lang erfaring.

Skroll til toppen