EU presser Ungarn til å godta EU forhandlinger med Ukraina.

Dersom Ukraina skal inn i EU kreves det at alle andre EU land må være enig om det. Når det gjelder Ungarn og President Viktor Orban så har han blokkert dette og EU har svart med å holde tilbake 7,5 milliarder Euro , dette er ren utpressing fra EU sin side. Man kan spekulere i hvor mange andre EU-land som har blitt presset til å godta Ukraina inn i EU. Dette er ett eksempel på hva ett eventuelt medlemskap i EU vil bety for Norge. Takhøyden i EU er lav og det er ikke det man forbinder med demokrati. Ihvertfall når det gjelder støtte til Russland.

English;

The EU is pressuring Hungary to accept EU negotiations with Ukraine. If Ukraine is to enter the EU, it is required that all other EU countries must agree on it. As for Hungary and President Viktor Orban, he has blocked this and the EU has responded by withholding 7.5 billion Euros, this is pure blackmail on the EU’s part. One can speculate on how many other EU countries have been pressured to accept Ukraine into the EU. This is one example of what possible membership in the EU will mean for Norway. The ceiling height in the EU is low and it is not what one associates with democracy. At least when it comes to support for Russia.

Skroll til toppen