Utviklingen i størrelse av Israel og Palestina fra 1946 til 2008.

Kartet viser utviklingen og størrelsen på Israell i hvit og Palestina i grønt
I årene 1946 til 2008. Denne utviklingen er ett eksempel på hvordan man skaper frihetskjempere og til det Israel kaller terrorister.
Israel skylder på at de må ha rett til å forsvare seg. Ingen land og ledere motsier det.
Men det er forskjell på å forsvare seg og drive en kollektiv avstraffelse av all både sivile barn og gamle.
Israel er så fylt av hat og hevnlyst at de risikerer å ødelegge seg selv. Hadde det ikke vært for velsignelse fra Blinken og USA så hadde Israel måtte godta en to stats løsning for lenge siden. Det betyr at Europas land er i stor grad tvunget av USA til å godta nåværende situasjon. Tilogmed FN er maktesløse i denne situasjon, eneste løsningen er frigjøre seg fra USA slik at demokratiet kan fungere i Europa.

Skroll til toppen