NRK og Gro Holm er tydeligvis redd for at Vladimir Putin skal få fortelle sannheten og kunne motsi Zelenskyy’s og Ukraina’s løgner. Nrk hevder at Carlson gir Putin ett mikrofonstativ.

Det er NRK som gir bare mikrofonstativ uten mikrofon og dermed ikke gir Putin mulighet til forhandle. Kan det være at Putin er for intelligent og kan svare på alle spørsmål på strak arm .

Zelensky har jo innført en lov om at det er forbudt å forhandle med Putin kun med Russland,

Det vil si at han ikke vil forhandle før Putin er fjernet fra makten, som er helt urealistisk og barnslig.

Hele intervjuet med Vlademir Putin av Tucker Carlson.

Gro Holm i NRK, hun har ikke mikrofonstativ, hun bruker bare håndholdt mikrofon.

In English:

MICROPHONE STAND FOR PUTIN

“Microphone stand for Putin” NRK and Gro Holm are clearly afraid that Vladimir Putin will be allowed to tell the truth and be able to contradict Zelenskyy’s and Ukraine’s lies. Nrk claims that Carlson gives Putin a microphone stand. It is NRK that only provides a microphone stand without a microphone and thus does not give Putin the opportunity to negotiate. Could it be that Putin is too intelligent and can answer all questions straight away. After all, Zelensky has introduced a law that it is forbidden to negotiate with Putin only with Russia, That is, he will not negotiate until Putin is removed from power, which is completely unrealistic and childish.

Skroll til toppen