Stoltenberg gis ikke mye ros her av bla professor Jefferey Sacs med flere.

Han blir beskyldt for å være en av hovedårsakene til denne krigen.

Stoltenberg kommer som vanlig med en masse spå-dommer over hvor fælt det blir i Europa dersom Russland vinner. Men sier aldri hva som blir fælt og hvorfor. Det blir veldig negativt for hans karikere ham selv og hans fremtid som president Joe Biden visegutt.

Vil han i Norge bli husket som han som Nato sjef bidro til at prisene på drivstoff og mat ble opptil doblet i Europa.

Han er medskyldig at over 500 000 Ukrainske soldater har døyt på slagmarken unødvendig krig som Nato og USA er skyld i.

English:

Stoltenberg is not given much praise here by, among others, Professor Jefferey Sacs and others. He is accused of being one of the main causes of this war. As usual, Stoltenberg makes a lot of predictions about how bad it will be in Europe if Russia wins. But never say what will be ugly and why. It will be very negative for his caricatures of himself and his future as President Joe Biden’s second-in-command. Will he be remembered in Norway as the NATO chief who contributed to the fact that the prices of fuel and food doubled in Europe. He is complicit in that over 500,000 Ukrainian soldiers have died on the battlefield in an unnecessary war for which NATO and the USA are to blame.

Skroll til toppen