Natosjef Stoltenberg respekterer ikke folkeavstemninger, det laterliggjør hans såkalte demokratiske verdier. Det viser hans uttalser om de annonserte folkeavstemningene i de sepratistiske områdene i Ukraina. Det er en grunn til at de vil være Russiske og få slutt på Undertrykkelsen fra Ukraina.

NATO chief Stoltenberg does not respect referendums, it makes a mockery of his so-called democratic values. This is shown by his statements about the announced referendums in the separatist regions of Ukraine. There is a reason why they want to be Russian and end the Oppression from Ukraine.
Skroll til toppen