Ukraina bombet egne krigsfanger

Ukraina bombet egne Krigsfanger.
1.august 2022.

De drepte ca 40 fanger og såret 75 . Røde kors har ikke kunnet komme inn og behandlet overlevende. Ukraina skylder på Russland og omvent. Dette fengsel er i Russisk okupert område i byen Yelenovka (Volnovakhsky – distriktet) Folk som satt i dette fengsel var krigsfanger og da fra Mariupol fra Azov regimentet. Hadde det vært Russland som hadde bombet dette område hadde det ikke vært noen overlevende da det var på område som Russland kontrollerer. Det er grunn til å tro at Ukrainske admistrasjonen er redd for hva de skal si i avhør og velger å eliminire dem ved å bombe dem. Vil fremkomme ettvert da all misiltrafikk overvåkes av satelitter med fra til og tidspunkt.