I følge Steigan.no så selger President Zelenskyy Ukrainske selskaper og derfor vil USA forsikre seg om att disse selskapene fortsatt skal være på Amerikanske hender. Men jeg kan ikke forstå hvorfor og hvordan USA kan tvinge Norge og EU til å akseptere dette fordi Norge har svært få bedrifter i Ukraina så vit jeg vet. Noen har fått Norsk hjelp til å evakuere ansatte Ukrainere til å forlate landet og dermed bryte Ukrainsk lov (desertere). Det er bestandig økonomiske interesser dersom ett land blander seg inn i en krig, det er aldri humanitære årsaker det viser historien.

In English-

According to Steigan.no, President Zelenskyy is selling Ukrainian companies and therefore the US wants to make sure that these companies will still be in American hands. But I cannot understand why and how the US can force Norway and the EU to accept this because Norway has very few companies in Ukraine as far as I know. Some have received Norwegian help to evacuate employed Ukrainians to leave the country and thus break Ukrainian law (deserters). It is always economic interests if one country intervenes in a war, it is never for humanitarian reasons, history shows.

Skroll til toppen