Derfor er UK og USA og Nato så redd for at Russland vinner.

USA er redd for at Russland skal vinne for da vil Våpenindustrien tape mye penger da verdens våpenkunder vil være overbevist om at Russiske våpen er bedre og billigere. Sanksjonene mot Russland har jo ikke virket slik USA hadde tenkt, heller tvert imot den Russiske økonomien har har aldri vært bedre. Men ett voksende BRIGS så vil USA sin dominans bli mye mindre og er en trussel mor USA sitt hegemoni. Storbritannia er også livredd for at Russland skal vinne da mange Russiske superrike bor i England og risikerer å miste sine virksomheter og pengemaskiner i Russland dersom de vinner. Moralsk så står Russland og Vladimir Putin mye sterkere og at han ikke gjør det i Europa er at sannheten blir skult for almenheten . Oppsluttingen om Vladimir Putin i Russland er nå 89% mens president Biden har bare 30% oppslutting til sammenligning.

Det holdt på å bli forhandlinger i mars 2023 da Zelenskyy var villig til å la Ukraina være nøytralt, men da reiste UK’s daværende statsminister Boris Jonson til Kyiv sa til Zelenskyy at han måtte avsslå å forhandle og kjempe videre dersom skulle regne med våpenstøtte.

Natosjef Stoltenberg hevder at vi må ikke la Russland vinne, vi må overvinne de slik at de aldri kan gå til krig igjen.

Dette faller på sin egen urimelighet da Russland er land som er selvforsynt med det meste . De har alle mineraler og varer selv og med innføringen av BRIKS så vil de handle uavhengig av sanksjonene og der stadig blir mye sterkere både militært og økonomisk, og dermed er Stoltenbergs argumentasjon basert på løgner og ønsketenking.

Tror Stoltenbergs utsagn om å være Natosjef i ytterlige ett år var en tabbe. Nato nåværende sammensetting vil ikke kunne håndtere en fremtidig konflikt med nonen stormakt da alle småskala kriger de har vært involvert i har vært mot en marginal motstander.

Hits: 7

Frankrike inn i BRICS?

Frankrike har nylig sagt seg interssert i bli med i BRICS landene. Det må selvfølgelig bli godkjent av de andre BRICS landene og det er usikkert hva Russland vil si så lenge Frankrike fordømmer Russland. Belarus ønsker også om medlemskap noe som sikkert blir godkjent av Russland. Hva om også Tyskland blir med. Hva vil da hende med dollaren.

Norge burde også søke men vi får trolig ikke lov av USA.

Vil Tyskland søke, da blir det fort flere land i Europa.

Hits: 8