Utvisningen av 15 Russiske diplomater etter ordre fra PST.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt utviste nå 15 Russiske diplomater. Uten konkrete bevis for spionasje. PST som begrunnet utvisningen med at de 15 arbeidet som etterretningsagenter og ikke som diplomater.

På spørsmål om hva de egentlig har gjort sa hun bare at de ikke var forenelig med Norske interesser.

Det mistenkes at på bakgrunn av PST sin kompetanse og erfaring ikke er som de selv har funnet ut men at det her er snakk om ordre fra USA og dermed ikke vurdert etter Norske interesser. Dette føyer seg inn i rekken av russofobi handlinger fra AP regjeringen.

Fra de første sanksjonene mot Russland og hvor lite de har virket så kan man si at vi har skutt oss selv i foten da den kolossale prisøkningen er ett direkte resultat av sanksjonene.

Inflasjonen er nå mye høyere her i Norge enn i Russland som bare har 3,5 % på siste måling.

Hits: 22