Norge og EU representerer ondskapen.

I følge Scott Rytter her så representerer Nato og EU ondskapen i denne krigen.

Se dette innslaget eg innrøm at han har rett.