Frankrike ønsker å bli med i BRICS.

Frankrike har nylig søkt om å bli med i BRICS landene. Det må selvfølgelig bli godkjent av de andre BRICS landene og det er usikkert hva Russland vil si så lenge Frankrike fordømmer Russland. Det er trolig at alle land som USA har truet med straff vil slutte seg til Brics.

Belarus ønsker også om medlemskap noe som sikkert blir godkjent av Russland.

Norge burde også søke men vi får trolig ikke lov av USA.

Vil Tyskland søke, da blir det fort flere land i Europa som søker.

France has recently applied to join the BRICS countries. It must of course be approved by the other BRICS countries and it is uncertain what Russia will say as long as France condemns Russia. Belarus also wants membership, which will surely be approved by Russia. Norway should also apply, but we probably won’t be allowed by the US. If Germany applies, there will soon be more countries in from Europe.

Hits: 34