Derfor er USA og UK så redd for at Russland skal vinne krigen.

Derfor er USA og UK er så redd for at Russland skal vinne krigen.

USA er redd for at Russland skal vinne for da vil Våpenindustrien tape mye penger da verdens våpenkunder vil være overbevist om at Russiske våpen er bedre og billigere. Sanksjonene mot Russland har jo ikke virket slik USA hadde tenkt, heller tvert imot, den Russiske økonomien har har aldri vært bedre. Men ett voksende BRIKS så vil USA sin dominans bli mye mindre og Russland bli en trussel mot USA sitt hegemoni.

Storbritannia er også livredd for at Russland skal vinne da mange Russiske superrike bor i England og risikerer å miste sine virksomheter og pengemaskiner i Russland dersom Russland vinner. Moralsk så står Russland og Vladimir Putin mye sterkere og at han ikke gjør det i Europa er at sannheten blir skult for almenheten . Oppsluttingen om Vladimir Putin i Russland er nå 89% mens president Biden har bare 30% oppslutting i USA til sammenligning.

Det holdt på å bli forhandlinger i mars 2023 da Zelenskyy var villig til å la Ukraina være nøytralt, men da reiste UK’s daværende statsminister Boris Jonson til Kyiv og sa til Zelenskyy at han måtte avstå fra å forhandle og kjempe videre dersom han skulle regne med våpenstøtte.

Natosjef Stoltenberg hevder at vi må ikke la Russland vinne, vi må overvinne de slik at de aldri kan gå til krig igjen.

Dette faller på sin egen urimelighet da Russland er land som er selvforsynt med det meste . De har alle mineraler og varer selv og med innføringen av BRIKS så vil de handle uavhengig av sanksjonene og der stadig blir mye sterkere både militært og økonomisk, og dermed er Stoltenbergs argumentasjon basert på løgner og ønsketenking.

Tror Stoltenbergs utsagn om å være Natosjef i ytterlige ett år var en tabbe. Nato nåværende sammensetting vil ikke kunne håndtere en fremtidig konflikt med en stormakt da alle småskala kriger de har vært involvert i har vært mot en marginal motstander i forhold til Russland.

Hits: 18